ธนภัทร ยิ้มสู้ cover photo
ธนภัทร ยิ้มสู้
ธนภัทร ยิ้มสู้
Training Operation Director
Training Operation Director, The Enterprise Resources Training Co., Ltd.

    ประวัติโดยย่อ
    - Training Operation Director, The Enterprise Resources Training Co., Ltd.

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส