ธนภัทร ยิ้มสู้ cover photo
ธนภัทร ยิ้มสู้
ธนภัทร ยิ้มสู้
Training Operation Director

    Training Operation Director, The Enterprise Resources Training Co., Ltd.


    ประวัติโดยย่อ
    - Training Operation Director, The Enterprise Resources Training Co., Ltd.