ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี) cover photo
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

4 คอร์ส

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษประสบการณ์กว่า 17 ปี และเจ้าของแฟนเพจ "พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก โดย อ.บี"

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของ Best Seller อันดับ 1 สุดยอดคัมภีร์ E-Book "พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก"
  - และ Best Seller อันดับ 1 Audio Book หนังสือเสียง "พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก"
  - แซง "พ่อรวยสอนลูก"
  - ผู้เขียนคัมภีร์ E-Book "ไอเดียพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก"
  - ผู้ผลิตสื่อ Audio Book (หนังสือเสียง) "พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก"
  - เจ้าของแฟนเพจ "พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก โดย อ.บี"
  - วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง "เคล็ดลับการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก" ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
  - ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 17 ปี

4.8 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

4 คอร์ส