สุเชษฐ์ สุขแท้ cover photo
สุเชษฐ์ สุขแท้

4.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

สุเชษฐ์ สุขแท้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานค้าบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ เจ้าของหนังสือ “แมงเม่าติดปีก”
Education: • MBA: Finance, Dhurakit Pundit University • B.Econ, Ramkamheang University Work Experiences: • June, 2011 – Present Assistant Managing Director, Sale, Marketing -Head office Department, SCB Securities Co., Ltd. • Mar., 2009 – May, 2011 Assistant Managing Director, Sales-Marketing Department, Globlex Securities Co., Ltd. • June, 2008 –Feb., 2009 Assistant Managing Director, Kiatnakin Securities Co., Ltd. Media Channel: • MCOT FM. 100.50 • FM 98.5 • YouTube 100.5 เจาะหุ้น • Facebook: Ssuperstock ติดปีกแมงเม่า

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
    - เจ้าของหนังสือ “แมงเม่าติดปีก”
    - เจ้าของแฟนเพจ "Ssuperstock ติดปีกแมงเม่า"

4.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส