สุเชษฐ์ สุขแท้ cover photo
สุเชษฐ์ สุขแท้
สุเชษฐ์ สุขแท้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานค้าบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ เจ้าของหนังสือ “แมงเม่าติดปีก”

  Education:
  • MBA: Finance, Dhurakit Pundit University
  • B.Econ, Ramkamheang University

  Work Experiences:
  • June, 2011 – Present Assistant Managing Director, Sale, Marketing -Head office Department, SCB Securities Co., Ltd.
  • Mar., 2009 – May, 2011 Assistant Managing Director, Sales-Marketing Department, Globlex Securities Co., Ltd.
  • June, 2008 –Feb., 2009 Assistant Managing Director, Kiatnakin Securities Co., Ltd.

  Media Channel:
  • MCOT FM. 100.50
  • FM 98.5
  • YouTube 100.5 เจาะหุ้น
  • Facebook: Ssuperstock ติดปีกแมงเม่า


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
  - เจ้าของหนังสือ “แมงเม่าติดปีก”
  - เจ้าของแฟนเพจ "Ssuperstock ติดปีกแมงเม่า"

3.3 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส