มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  cover photo
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,695 รีวิว

57 คอร์ส

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
    - ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,695 รีวิว

57 คอร์ส