ยอด ชินสุภัคกุล cover photo
ยอด ชินสุภัคกุล
ยอด ชินสุภัคกุล
CEO & Co-founder, Wongnai


    ประวัติโดยย่อ
    - CEO & Co-founder, Wongnai แอพพลิเคชั่นร้านอาหารอันดับ 1 ของไทย
    - ปริญญาโท MBA จาก University of California Los Angeles