ยอด ชินสุภัคกุล cover photo
ยอด ชินสุภัคกุล
ยอด ชินสุภัคกุล
CEO & Co-founder, Wongnai

    ประวัติโดยย่อ
    - CEO & Co-founder, Wongnai แอพพลิเคชั่นร้านอาหารอันดับ 1 ของไทย
    - ปริญญาโท MBA จาก University of California Los Angeles

4.4 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส