จิตรกร แสงวิสุทธิ์ (ปั้นเงิน ARTISAN MONEY) cover photo
จิตรกร แสงวิสุทธิ์ (ปั้นเงิน ARTISAN MONEY)
จิตรกร แสงวิสุทธิ์ (ปั้นเงิน ARTISAN MONEY)
นักลงทุนเน้นคุณค่า เจ้าของแฟนเพจ "ปั้นเงิน Artisan Money" ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คน
นักวางแผนการลงทุนได้รับอนุญาต (Investment Planner) โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) คุณวุฒิ Accredited Investment and Securities Analyst (AISA) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Co-host ลงทุนศาสตร์ พอดคาสต์ ช่วง “คุยหุ้นกับนายปั้นเงิน” Host รายการ “Money Armageddon วันเงินตราวินาศ” ของ Salmon Podcast aomMONEY Guru กูรูการเงินด้านการลงทุนของเว็บไซต์ aommoney.com อดีตผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีในบริษัท เคพีเอ็มจี(ประเทศไทย) ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรรับเชิญขององค์กรต่าง ๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย AIA

  ประวัติโดยย่อ
  - นักวางแผนการลงทุนได้รับอนุญาต Certificated Investment Planner
  - AISA Certificated
  - อดีตผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีในบริษัทบิ๊กโฟร์
  - Podcast Host “Money Armageddon วันเงินตราวินาศ”
  - วิทยากรรับเชิญขององค์กรต่าง ๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย AIA

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส