รศ. ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ cover photo
รศ. ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์
รศ. ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์
ที่ปรึกษาด้านการนำเสนอ/การสื่อสารแบบมืออาชีพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
จุดเริ่มต้นของคอร์สออนไลน์นี้เกิดจากความสนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง จึงใช้เวลาส่วนใหญ่หลังจากเกษียณอายุราชการ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการนำเสนอ สำหรับโลกยุคใหม่ที่ Steve Jobs เป็นผู้บุกเบิก เรื่อยไปจนถึง Start up, SMEs, Entrepreneur, การทำธุรกิจ ผสมผสานเข้ากับประสบการณ์การเป็นอาจารย์ผู้สอน และ ผู้เขียนหนังสือ การนำเสนอมามากกว่า 30 ปีทำให้พบว่าการนำเสนอนั้นคือ “ทักษะ” ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะส่งต่อความรู้ กลเม็ด เคล็ดลับที่ได้ศึกษา ร่ำเรียนมา เพื่อพัฒนาระดับขีดความสามารถของคนไทยให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ จึงกลายมาเป็นเพจนำเสนอแบบมืออาชีพ และ คอร์ส “Pitch To Win: นำเสนอแบบ Pitch พิชิตเงินล้าน”

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาด้านการนำเสนอ/การสื่อสารแบบมืออาชีพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
  - ผู้ก่อตั้งบริษัท "Pitch to Win"
  - อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ปริญญาเอก สาขา Linguistics จาก Macquarie University
  - ปริญญาโท สาขา Teaching English for Science And Technology จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  - ปริญญาตรี สาขา Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส