ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (ฮิม) cover photo
ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (ฮิม)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส

ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (ฮิม)
ผู้บริหาร โค้ช ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน มามากกว่า 10 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เกียรตินิยมอันดับ 1
  - ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน มามากกว่า 10 ปี
  - โค้ชมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่ได้รับการรับรองระดับ ACC ของ The International Coach Federation (ICF)
  - วิทยากรหลักสูตรทั้งด้านการทำงาน และหลักสูตรด้านการใช้ชีวิตอย่างมีพลัง
  - ที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคล ขององค์กรขนาดใหญ่
  - ผู้แต่งหนังสือ "สิ่งที่ต้องการคือความสำเร็จ" และ "88 วิธีมหัศจรรย์ ปลุกพลังความคิดบวก"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส