ฤชุนัย นิ่มเวไนย์ cover photo
ฤชุนัย นิ่มเวไนย์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

ฤชุนัย นิ่มเวไนย์
หนึ่งในผู้ก่อตั้งเว็บไซต์การเงินการลงทุน Porttoffy

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - สอบผ่าน CFA level 1 และ level 2
    - เป็น Content Creator ให้เพจ Porttoffy

5.0 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส