ศิรินทิยา ช้ยธานี cover photo
ศิรินทิยา ช้ยธานี
ศิรินทิยา ช้ยธานี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานฝึกอบรมกว่า 15 ปี เจ้าของ Youtube Chanel "เก่งออฟฟิศ ง่ายนิดเดียว"
จากประสบการณ์ของผู้สอนตลอด 15 ปี ในสายงานไอทีและโปรแกรมเมอร์รวมถึงการฝึกการใช้งานโปรแกรมและการแก้ปัญหาของพนักงานในออฟฟิศและโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ทราบปัญหาในแต่ละจุดงานแต่ละแผนกว่ามีความหลากหลายและแตกต่างกัน ผู้ฝึกอบรมได้ใช้เวลาหลายปีในการรวบรวมปัญหา และวิธีการแก้ไขเพื่อออกแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยจะมุ่งเน้นการอบรมที่วัดผลได้จากความเข้าใจผ่าน Workshop ทีละขั้นตอน ซึ่งมีจุดประสงค์คือทำให้ผู้เรียนไปถึงเป้าหมายสุดท้ายด้วยกันเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาของแต่ละท่านและสามารถที่จะเรียนรู้ เข้าใจ พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์ฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมมากว่า 15 ปี ทางด้านสายไอที
  - ประสบการณ์ฝึกอบรมโปรแกรมสำนักงาน MS Office 365 ( Excel, Sharepoint, Power Automate etc.)
  - เจ้าของ Youtube Chanel "เก่งออฟฟิศ ง่ายนิดเดียว"
  - ผู้ก่อตั้ง Facebook page "OfficewithU เก่งโปรแกรมสำนักงานเพื่อก้าวที่ล้ำกว่าใคร"
  - ทีมก่อตั้ง Website "www.officewithu.com"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส