BASE Playhouse cover photo
BASE Playhouse
BASE Playhouse
Uplifting Ability Company ยกระดับความสามารถของพนักงานในองค์กร ด้วยกระบวนการเรียนรู้ใช่
BASE Playhouse เราเรียกตัวเองว่าเป็น ‘Uplifting Ability Company’ หรือองค์กรยกระดับความสามารถของมนุษย์ ที่มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ให้แสดงออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่ใช่ ตั้งแต่ปี 2559 มา เรามีประสบการณ์ตรงในการทำงานผ่านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้ง Corporate และ Startup รวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนและองค์กรทางการศึกษามากมาย

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และยกระดับทักษะ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช่
    - ตอบรับทุกโจทย์ขององค์กร ด้วยการออกแบบ Solution ที่ใช่ที่สุด เหมือนเป็นหนึ่งในทีม ที่เข้าใจคุณจริง ๆ
    - ครบตั้งแต่การทำ Talent Development Program, Game-Based Learning, Gamification Platform Design หรือแม้แต่การทำ Hackathon ที่พิสูจน์แล้วว่าพัฒนาทักษะได้จริง 
    - ได้รับความไว้วางใจจากกว่า 30 องค์กรชั้นนำ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส