ธนากร ชีพธำรง, TC Triathlon cover photo
ธนากร ชีพธำรง, TC Triathlon
ธนากร ชีพธำรง, TC Triathlon
IRONMAN & USA Triathlon Certified Coach
Coach เก่ง ธนากร ชีพธำรง ประวัติการศึกษา Master of Political Science (International Relations) Chulalongkorn University : GPA 3.60 Bachelor of Political Science (International Relations) Kasetsart University : GPA 2.95 ประสบการณ์การทำงาน Asia Fitness Conference Manager : Part time (Jun 2022-Nov 2022) Sport Lab Specialist at STAGE Find The Real U (Nov 2020 - Mar 2022) Running Coach of IRONGUIDES Triathlon Training Group (Jun 2022- Now) Personal Trainer at California Fitness Center (Jan - Sep 2003) Flight Attendant : Thai Airways International (Oct 2003 -Jun 2022) SPORTS ACHIEVEMENTS 16 times Half Distance Triathlon Finisher : Personal best 5.49 Hrs. 12 times Marathon Finisher : Personal Best 3.53 Hrs 2019 IRONMAN 70.3 Busselton Event Ambassador 2016 IRONMAN 70.3 All World Athlete : Bronze Finisher of IRONMAN Langkawi 2014 Appointed as a Berlin Marathon Chicago Marathon official travel partner for Thailand

  ประวัติโดยย่อ
  - 2023 Global Triathlon Awards Finalist (Outstanding Contributor)
  - IRONMAN Certified Coach
  - USA Triathlon Certified Coach
  - USA Triathlon Certified Race Director 
  - EXOS Performance Specialist
  - Functional Movement Screen Professional Level 2 
  - Creator of The Solid Pace Podcast
  - Co-Founder of O2max Triathlon Team 

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส