ธัชพร เนตรประเสริฐกุล (อ.เพลง) cover photo
ธัชพร เนตรประเสริฐกุล (อ.เพลง)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

88 รีวิว

1 คอร์ส

ธัชพร เนตรประเสริฐกุล (อ.เพลง)
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พาร์ทเนอร์ บริษัท วี อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

  ประวัติโดยย่อ
  - พาร์ทเนอร์ บริษัท วี อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  - มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายให้กับองค์กรมากมายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
  - นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านทรัพย์สินทางปัญญาจาก University of Edinburgh และด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศจาก University College London
  - นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

88 รีวิว

1 คอร์ส