ณภัทร ท่าพิมาย cover photo
ณภัทร ท่าพิมาย
ณภัทร ท่าพิมาย
ผู้เชี่ยวชาญการตัดต่อวิดีโอ ด้วยมือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน KINEMASTER
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อวิดีโอ ด้วยแอปพลิเคชัน KINEMASTER Creative การสร้างงานวิดีโอรูปแบบต่าง ๆ (Video creator) เจ้าของแฟนเพจ "ครูภัทร online startup"

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อวิดีโอ ด้วยแอปพลิเคชัน KINEMASTER
    - Creative การสร้างงานวิดีโอรูปแบบต่าง ๆ
    - เจ้าของแฟนเพจ "ครูภัทร online startup"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส