ภาดา ยั่งยงยืน (เอ) cover photo
ภาดา ยั่งยงยืน (เอ)
ภาดา ยั่งยงยืน (เอ)
ศิลปิน นักดนตรี และอาจารย์ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์สอนวิชา กีตาร์โปร่ง สถาบันดนตรีเคพีเอ็น
    - ศิลปิน Mono Music (เอ – ปอย)
    - นักดนตรีและครูสอนอิสระ
    - ศิลปิน Cover เพลง บนช่องทาง Social

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส