ธนาภา เติมจิตรอารีย์ (ครูหมิง) cover photo
ธนาภา เติมจิตรอารีย์ (ครูหมิง)
ธนาภา เติมจิตรอารีย์ (ครูหมิง)
ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนกวดวิชาและภาษาไอเลิน (I-Learn School)

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Grenoble Ecole De Management ประเทศอังกฤษ
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนกวดวิชาและภาษาไอเลิน (I-Learn School) จ.สมุทรปราการ
  - เจ้าของ Facebook page: I-Learn-Center
  - ผู้เขียนหนังสือ “ติวเข้มพิชิตข้อสอบ TOEIC” วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
  - อาจารย์ผู้สอนคอร์สออนไลน์ IELTS, TOEIC และ Business English Presentation
  - อาจารย์พิเศษและล่ามให้กับองค์กรและบริษัทเอกชนมากมาย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 คอร์ส