ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ cover photo
ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

83 รีวิว

32 คอร์ส

ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
โค้ชด้านความคิดสร้างสรรค์อันดับ 1 ของไทย
คุณศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) จาก De Paul University ชิคาโก สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณศรัณย์ได้ดำเนินการสัมมนาฝึกอบรมด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรต่างๆกว่าร้อยองค์กรตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา โดยได้ประยุกต์องค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่เรียนรู้จากการผ่านการอบรมกับ CEF (Creative Education Foundation, USA) คุณศรัณย์ต่อยอดการคิดนอกกรอบไปสู่การ “คิดคร่อมกรอบ” จดทะเบียนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หมายเลข 339792 เพื่อให้เป็นความคิดใหม่ที่นำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังพัฒนา 4M3R model เพื่อเป็น roadmap สู่ Innovative Enterprise คุณศรัณย์ขยายวิธีการถ่ายทอดความรู้จากการให้การฝึกอบรม ไปสู่การโค้ชกลุ่ม และการโค้ชผู้บริหาร คุณศรัณย์ขยายขอบเขตของการฝึกอบรมไปสู่หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น รับเชิญบรรยายให้กับ MPI ซึ่งก่อตั้งโดย อ.ดร.หลุยส์ จำปาเทศ, ให้กับโครงการต่างๆของ ศ.ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์, และให้กับสมาคมไทยโค้ช จึงมีคำกล่าวขานกันในวงการว่า คุณศรัณย์คือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทย ประวัติการทำงานในอดีต: เริ่มทำงานกับองค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น สหวิริยาคอมพิวเตอร์ โอกิลวี่แอนด์เมเธอร์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง เนสท์เล่ ฟูจิฟิล์ม และเป็นทีมผู้บริหารในองค์กรต่างๆ เช่น G.M. ที่มีเดียพลัส VP และ M.D. ของบริษัทในกลุ่มสยามทีวีแอนด์คอมมิวนิเคชั่น และ Director ของ UBC

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรและโค้ชผู้บริหารด้านทักษะการทำงานแนวใหม่ และด้านความคิดสร้างสรรค์อันดับ 1 ของไทย
  - นักเขียนบทความเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใน The Nation ในคอลัมน์ “Creatively Yours”
  - วิทยากรและเทรนเนอร์ให้แก่สมาคมและองค์กรต่างๆมากมายหลายร้อยแห่ง
  - CLO (Chief Learning Officer) บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
  - MBA (with Distinction) De Paul University, Chicago, Illinois, USA
  - บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

83 รีวิว

32 คอร์ส