เย็นศิระ ตันติฐากูร cover photo
เย็นศิระ ตันติฐากูร

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

เย็นศิระ ตันติฐากูร
สอนเขียนโปรแกรม สร้างเว็บไซต์ เปลี่ยนภาษาคอมฯ ให้เป็นเรื่องง่าย

    ประวัติโดยย่อ
    - Business Improvement Project Manager, Gentlewoman Co., Ltd. (2019 - Present)
    - Project Manager, Sellsuki (2017 - 2019)
    - M.Sc. Management of Information Systems (MIS), King Mongkut's University of Technology North Bangkok (2020 - Present)
    - Bachelor Degree in Information Technology (Network Technology), 2nd Class Honours, King Mongkut's University of Technology North Bangkok (2016)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส