กระต่าย กนิฏฐกา (กระต่ายเซนเซ) cover photo
กระต่าย กนิฏฐกา (กระต่ายเซนเซ)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

13 คอร์ส

กระต่าย กนิฏฐกา (กระต่ายเซนเซ)
วิทยากรสอนภาษาญี่ปุ่น เจ้าของเพจ "ญี่ปุ่นย่อยง่าย"

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ Facebook Page "ญี่ปุ่นย่อยง่าย" ที่มีผู้ติดตามกว่า 35,000 คน
    - เจ้าของช่อง Youtube "ญี่ปุ่นย่อยง่าย" ที่มีผู้ติดตามกว่า 13,000 คน 
    - ประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นแก่บุคคลทั่วไป นักเรียน ทั้งแบบออนไลน์และแบบส่วนตัว

4.8 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

13 คอร์ส