กระต่าย กนิฏฐกา (กระต่ายเซนเซ) cover photo
กระต่าย กนิฏฐกา (กระต่ายเซนเซ)
กระต่าย กนิฏฐกา (กระต่ายเซนเซ)
วิทยากรสอนภาษาญี่ปุ่น เจ้าของเพจ "ญี่ปุ่น : เรียนเองก็เก่งได้"


    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ Facebook Page "ญี่ปุ่น : เรียนเองก็เก่งได้" ที่มีผู้ติดตามกว่า 16,000 คน
    - ประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นแก่บุคคลทั่วไป นักเรียน ทั้งแบบออนไลน์และแบบส่วนตัว