ปิติพล ปลื้มวรสวัสดิ์ cover photo
ปิติพล ปลื้มวรสวัสดิ์
ปิติพล ปลื้มวรสวัสดิ์
ผู้เชียวชาญด้าน WeChat Mini-Program
ปิติพล ปลื้มวรสวัสดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนา WeChat Mini-Program และเป็นอาจารย์สอน WeChat Mini-Program ที่ Leswagon Startup Bootcamp ซึ่งเป็น Startup อันดับ 1 ของประเทศฝรั่งเศส และมีสาขาที่ประเทศจีน

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนา WeChat Mini-Program
    - อาจารย์สอน WeChat Mini-Program ที่ Leswagon Startup Bootcamp

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส