พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง) cover photo
พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส

พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง)
ผู้บริหาร วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้บริหาร วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี
  - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด
  - Co-Founder บริษัท เน็กซ์สกิล จำกัด
  - Strengths Coach – Gallup Inc.
  - ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เกียรตินิยม)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส