ชุมพล พูนนฤเสถียร cover photo
ชุมพล พูนนฤเสถียร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

4 คอร์ส

ชุมพล พูนนฤเสถียร

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนเขียนเว็บไซต์ โปรแกรม และแอปพลิเคชั่น Code-Fin-Nua (โค้ด-ฟิน-นัว) - https://code-fin-nua.com
    - วิทยากรอบรมสอนเขียนเว็บไซต์ โปรแกรม และแอปพลิเคชั่น ให้กับบริษัทต่างๆ อย่างมากมาย
    - มีความชำนาญทางด้าน IT Hardware, Software และโปรแกรม ยาวนานมากกว่า 15 ปี

4.8 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

4 คอร์ส