จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (หนุ่ม Money Coach) cover photo
จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (หนุ่ม Money Coach)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

1,045 รีวิว

7 คอร์ส

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (หนุ่ม Money Coach)
โค้ชสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง นำคนไทยไปสู่สุขภาพการเงินที่ดี และชีวิตที่มีความสุข
เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่เด็กผู้ชายหลายคนใฝ่ฝัน พร้อมของขวัญวันรับปริญญาเป็นหนี้หลักสิบล้านจากครอบครัว ลงมือแก้ปัญหาทางการเงินแบบโง่ๆ … ไม่เรียนรู้ ไม่ถามใคร เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง กว่าจะรู้ว่า ตัวเองไม่รู้เรื่อง “เงิน” เลย … ก็พาตัวเองเป็นหนี้หลักล้าน (แบบโง่ๆ) พลิกความคิดทางการเงิน เมื่อถูกเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารด่าว่า “โง่”…. ด้วยอีโก้ ที่ยอมใครไม่ได้ จึงเริ่มศึกษาเรื่องการเงินอย่างจริงจัง จนได้รู้่ว่า “เงินไม่ส่ิงที่ทำให้คนเรารวย ความฉลาดทางการเงินต่างหากที่เป็นคำตอบ” ———————————————————————————————————- มาเป็น MONEY COACH ได้ยังไง หลังจากมั่วกับชีวิตอยู่นาน 7 ปี จึงเร่ิมสนใจความรู้ทางการเงินแบบจริงจัง หันหน้าชนปัญหาแบบมีปัญญามากขึ้น … จนสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ตอนอายุ 34 ปี มีความสุขกับการไม่ต้องตื่นเช้าออกไปทำงาน ไม่มีหนี้จน ออกแบบชีวิตในแบบที่ต้องการได้เอง และที่สำคัญ … ฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้น ฟังขี้ปากชาวบ้านน้อยลง (อย่างมีนัยสำคัญ) (อันนี้แหละ … สุขแท้เลย พับผ่าสิ) เคยตั้งปณิธานตั้งแต่วันที่ยังเป็นหนี้นับสิบล้านว่า ถ้าเอาตัวรอดจากชีวิตหนี้ และมีอิสรภาพทางการเงินได้เมื่อไหร่ … จะหันกลับมาช่วยเหลือคนอื่นบ้าง ด้วยมีความเชื่อลึกๆว่า “ความมั่งคั่งและความสุขเป็นสิทธิของคนทุกคน” คนที่ยังไม่มีความสุขทางการเงินในวันนี้ เพียงแค่เพราะเขายังขาดแนวคิด และความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง และนั่นคือ “หน้าที่ของผม” ———————————————————————————————————- พันธะสัญญา “ให้ความรู้ทางการเงินที่เป็นเรื่องจริง เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดี” ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือคนไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้หลักคิดและภูมิปัญญาทางการเงินที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกครอบครัวดำรงชีวิต โดยปราศจากทุกข์ทางการเงิน อันจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติของข้าพเจ้าต่อไป

    ประวัติโดยย่อ
    - โค้ชการเงิน (Money Coach) ชื่อดัง นำคนไทยไปสู่สุขภาพการเงินที่ดี และชีวิตที่มีความสุข
    - นักเขียน Bestseller นักพูด วิทยากร ด้านการเงินและการลงทุน
    - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4.9 คะแนนเฉลี่ย

1,045 รีวิว

7 คอร์ส