ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ cover photo
ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
Design Researcher & Trend Analyst ผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์การออกแบบ

    ประวัติโดยย่อ
    - Design Researcher & Trend Analyst ผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์การออกแบบ และการวิจัยการออกแบบซึ่งเป็นการ Integrate ศาสตร์ด้านการออกแบบและการวิจัยผู้บริโภคเข้าด้วยกัน เพื่อหา Unmet Need ของกลุ่มเป้าหมาย
    - ผลงานที่ผ่านมาเป็นผู้วางกลยุทธ์การออกแบบให้การพัฒนาต้นแบบบ้านเดี่ยว 3 ชั้น Soul ร่วมกับ AP การพัฒนาต้นแบบร้าน Home Mart และ Bar B Q Plaza

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส