กฤตนัน  วิโรจน์สายลี (เล็ก Sales101) cover photo
กฤตนัน  วิโรจน์สายลี (เล็ก Sales101)
กฤตนัน วิโรจน์สายลี (เล็ก Sales101)
นักขายมืออาชีพชื่อดัง เจ้าของฉายา "เล็ก Sales101"


    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของแฟนเพจ Sales101 เพจความรู้และ How To พร้อมเสิร์ฟ พร้อมกลยุทธ์การขายและบริหารจัดการ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้