สถาพร วิสาขศาสตร์​ (ซัน) cover photo
สถาพร วิสาขศาสตร์​ (ซัน)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

2 คอร์ส

สถาพร วิสาขศาสตร์​ (ซัน)
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และงานทางด้าน Digital Marketing
จบการศึกษา​สูงสุดปริญญาโท​สาขาวิศวกรรมศาสตร์​คอมพิวเตอร์​ พระจอมเกล้าเจ้าคุณ​ทหาร​ลาดกระบัง​ ด้วยเกรด Outstanding​ (ดียอดเยี่ยมจากคณะกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วม) ทำงานในตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรมในการทดสอบอุปกรณ์​ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มรถยนต์ โดยได้มีโอกาสร่วมทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 3 ปี จากนั้นจึงได้กลับมาเปิดบริษัทซอฟต์แวร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน ERP ระบบการจัดการขนาดใหญ่ ​(หลักล้าน) ทำ Website และงานทางด้าน Digital​ Marketing จนถึงปัจจุบัน

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการศึกษา​ปริญญาตรี​ด้านโซลิดสเตทอิเล็กทรอนิกส์​ และ​ปริญญาโท​สาขาวิศวกรรมศาสตร์​คอมพิวเตอร์​ พระจอมเกล้าเจ้าคุณ​ทหาร​ลาดกระบัง​ ด้วยเกรด Outstanding​ (ดียอดเยี่ยมจากคณะกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน)
  - ทำงานในตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรมในการทดสอบอุปกรณ์​ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มรถยนต์
  - เคยมีโอกาสได้เข้าร่วมทำงานทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในต่างประเทศเป็นเวลากว่า 3 ปี
  - ปัจจุบันเปิดบริษัทซอฟต์แวร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน ERP ระบบการจัดการขนาดใหญ่ ฯลฯ
  - จัดทำ Website และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital​ Marketing

4.5 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

2 คอร์ส