พรรณเชษฐ์ พวงนาค cover photo
พรรณเชษฐ์ พวงนาค

4.8 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

1 คอร์ส

พรรณเชษฐ์ พวงนาค
วิศวกรประจำโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าของแฟนเพจ "เด็กช่างวัด"

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "เด็กช่างวัด"
    - วิศวกรประจำโรงงานอุตสาหกรรม
    - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

1 คอร์ส