ดร.ธันยพร สุนทรธรรม (อ.เม่น) cover photo
ดร.ธันยพร สุนทรธรรม (อ.เม่น)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

1,097 รีวิว

3 คอร์ส

ดร.ธันยพร สุนทรธรรม (อ.เม่น)
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight and Futures Studies)

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight and Futures Studies)
  - ปริญญาเอก กลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ (High Distinction and Merit Scholarship) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University College London (UCL) ปริญญาโท การจัดการ (Scholarship, SIU)
  - ปริญญาตรี การระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

1,097 รีวิว

3 คอร์ส