ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์ (ครูเต้) cover photo
ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์ (ครูเต้)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

64 รีวิว

2 คอร์ส

ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์ (ครูเต้)
ผู้เขียนหนังสือ ปราชญ์ข้าราชการครู ที่มียอดขาย best seller ทั่วประเทศ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา อันดับที่ 2 จากผู้สมัครสอบแข่งขันทั้งสิ้น 1,542 คน ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ปราชญ์ข้าราชการครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข” ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “รวมแนวข้อสอบปราชญ์ข้าราชการครู 1,500 ข้อ เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข ” ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ปราชญ์วิชาชีพครู เตรียมสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู”

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ปราชญ์ข้าราชการครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข”
  - ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “รวมแนวข้อสอบปราชญ์ข้าราชการครู 1,500 ข้อ เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข”
  - ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ปราชญ์วิชาชีพครู เตรียมสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู”
  - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - เจ้าของแฟนเพจ "ปราชญ์ข้าราชการครู"

4.9 คะแนนเฉลี่ย

64 รีวิว

2 คอร์ส