ถนอม เกตุเอม cover photo
ถนอม เกตุเอม

4.9 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

1 คอร์ส

ถนอม เกตุเอม
บล็อกเกอร์ชื่อดัง ผู้ให้ความรู้ด้านภาษี

  ประวัติโดยย่อ
  - บล็อกเกอร์ชื่อดัง ผู้ให้ความรู้ด้านภาษี ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี
  - เจ้าของผลงานหนังสือขายดี "ภาษีธุรกิจ101"
  - นักพูดและวิทยากร ให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

1 คอร์ส