ถนอม เกตุเอม cover photo
ถนอม เกตุเอม
ถนอม เกตุเอม
เจ้าของแฟนเพจ Taxbugnoms ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 600,000 คน และวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิตภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8888 Advisor, Investor, Tax Expert เจ้าของ Facebook Fanpage : Taxbugnoms ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 600,000 คนใ ห้ความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร หนังสือ “รวยด้วยภาษีใครๆ ก็ทำได้” , “เงินน้อยก็รวยได้” , “ตัดภาษีมีเงินออม TaxBugnoms ช่วยได้” , “Born to be นักบัญชี” (บทความร่วม : By YOURSELF), “ซวยจนรู้ สู้จนรวย”, "ภาษี101" , "คนไทยฉลาดการเงิน Money Literacy" , "เถ้าแก่มีตังค์", "ขายของออนไลน์ ภาษีออนแอร์", ภาษี "บุก"คนธรรมดา รางวัล Popular Vote และรางวัลชนะเลิศ Thailand Blog Award 2012 หมวด Education Blog

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของแฟนเพจ Taxbugnoms ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 600,000 คน และวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
  - เจ้าของผลงานหนังสือขายดี "ภาษีธุรกิจ101"
  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8888
  - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิตภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - Advisor, Investor, Tax Expert
  - รางวัล Popular Vote และรางวัลชนะเลิศ Thailand Blog Award 2012 หมวด Education Blog

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส