ทศม วงศ์ช่วย cover photo
ทศม วงศ์ช่วย
ทศม วงศ์ช่วย
เจ้าหน้าที่ไอที Support ด้านการเงินและการธนาคาร

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่ ม.เทคโนโลยีมหานคร
  - ปริญญาโทManagementofInformationTechnology ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  - ITSupportที่GovernmentSavingsBank
  - CompTIAITOperationsSpecialist–CIOSStackableCertification
  - CompTIANetwork+ceCertification
  - CompTIAA+ceCertification
  - วิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส