ศิษฏ์สกุล อมโร cover photo
ศิษฏ์สกุล อมโร
ศิษฏ์สกุล อมโร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ Python เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ Python เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
    - Business Development Manager @ Investic Python & A.I. Lab
    - ประสบการณ์ใช้ Python กับธุรกิจ 5 ปี
    - ประสบการณ์ใช้ Python กับการลงทุน 4 ปี

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส