กัญญาณัฐ จิตสำราญ cover photo
กัญญาณัฐ จิตสำราญ
กัญญาณัฐ จิตสำราญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Report บน MS Word
จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ประวัติการทำงาน เป็น Cost engineer/ Freelance งานวิจัย ที่ต้องทำรายงาน update เป็น weekly/monthly ซึ่งได้ใช้ Ms word เป็นประจำ มี Youtube channel ชื่อ Lazy Nerd ที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับต่างๆเกี่ยวกับ Ms word

  ประวัติโดยย่อ
  - จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
  - จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
  - ประวัติการทำงาน เป็น Cost Engineer/ Freelance งานวิจัย
  - ทำรายงาน Update อยู่เสมอซึ่งได้ใช้ MS Word เป็นประจำ
  - Youtube channel ชื่อ Lazy Nerd ที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับต่างๆเกี่ยวกับ MS Word

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส