มาโนช แต่งอัยการ cover photo
มาโนช แต่งอัยการ
มาโนช แต่งอัยการ
ประสบการณ์ทำงาน - ผ่านการอบรม 90 ชั่วโมงจากฟิตไทยแลนด์อินโนเวชั่น - ทำงานมามากกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการสอนมามากมาย ทั้งศิลปินดารา และเจ้าของธุรกิจแนวหน้ามากมาย - Trainer of Bodybuilding Contest - Coaching for Athlete - Men model and fitness model intensive - Design program nutrition, weightloss , building, kettlebell, viprfunctionaltraining, amtclass, hiphopdance, cardioclass and boxing ผลงานที่ผ่านมา - Certified Personal Trainer FIT 2019 - Certificate of Completion Basic Life Support 2019 - Certificate of Completion 3D Xtreame Powered by BOSU 2017 - ประกวด Mr.Thailand 2017 สปอร์ตฟิสิกชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 เซนติเมตร - Certificate of Completion Basic Boxing We Fitness Society 2015 - Certificate of Completion Basic Life Support 2019 - Presenter Hitt Isolate Whey Protein 2017 - Presenter HITTWHEY (supplement)

  ประวัติโดยย่อ
  - เทรนเนอร์สอนออกกำลังกาย Gymmonkey Thecircle Rachapruk
  - ทำงานมามากกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการสอนมามากมาย ทั้งศิลปินดารา และเจ้าของธุรกิจแนวหน้ามากมาย
  - Trainer of Bodybuilding Contest
  - Coaching for Athlete
  - Presenter HITTWHEY (supplement)
  - Men model and fitness model intensive
  - Design program nutrition, weightloss , building, kettlebell, viprfunctionaltraining, amtclass, hiphopdance, cardioclass and boxing

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส