เฉลิมเกียรติ ไชยรัตน์ cover photo
เฉลิมเกียรติ ไชยรัตน์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

เฉลิมเกียรติ ไชยรัตน์
มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล Business Intelligence ผู้มีหน้าที่นำข้อมูลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ
จบการศึกษาปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคสถิติ สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล Business Intelligence ผู้มีหน้าที่นำข้อมูลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ

    ประวัติโดยย่อ
    - มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล Business Intelligence
    - ผู้มีหน้าที่นำข้อมูลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส