พท.ว.ภ.อุไรศรี เอกเศวตอนันต์ (หมอแดง แพทย์แผนไทย) cover photo
พท.ว.ภ.อุไรศรี เอกเศวตอนันต์ (หมอแดง แพทย์แผนไทย)
พท.ว.ภ.อุไรศรี เอกเศวตอนันต์ (หมอแดง แพทย์แผนไทย)
แพทย์แผนไทย เจ้าของช่อง “Healthy Daisy สุขภาพดีไปด้วยกัน” ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อทุกคนสามารถเป็นหมอให้ตัวเองได้
พท.ว.ภ.อุไรศรี เอกเศวตอนันต์ (หมอแดง แพทย์แผนไทย) เปิดช่องยูทูปครั้งแรกปลายปี 2010 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เพื่อการปรับสมดุลสุขภาพด้วยตัวเองแบบองค์รวม มีเป้าหมายอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงสาเหตุของโรค มีวิธีสังเกตตัวเองได้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นเหตุ เพื่อสุขภาพดีจากภายใน และพึ่งพายาน้อยที่สุด (*พท.ว.ภ.ย่อมาจาก แพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย)

  ประวัติโดยย่อ
  - แพทย์แผนไทย เจ้าของช่อง YouTube "Healthy Daisy สุขภาพดีไปด้วยกัน" ผู้ติดตามเกือบ 200,000 คน
  - เจ้าของ FB Page "Daisyinspire หมอแดง แพทย์แผนไทย" ผู้ติดตามเกือบ 20,000 คน
  - เจ้าของ TikTok "หมอแดง แพทย์แผนไทย" ผู้ติดตาม 14,800 คน 
  - เจ้าของร้านขายยารุ่น 2 (คุณพ่อเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519)
  - ที่ปรึกษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจแบบองค์รวม
  - คอลัมนิสต์วารสารยา ของสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
  - วิทยากรรับเชิญด้านสุขภาพ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส