โฉลก สัมพันธารักษ์ (ลุงโฉลก) cover photo
โฉลก สัมพันธารักษ์ (ลุงโฉลก)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

718 รีวิว

2 คอร์ส

โฉลก สัมพันธารักษ์ (ลุงโฉลก)
นักลงทุนและวิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - ปรมาจารย์แห่งการลงทุน ที่มีประสบการณ์โลดแล่นอยู่ในตลาดมายาวนานกว่า 40 ปี
    - วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย
    - ผู้ก่อตั้งชมรม CDC ChalokeDotCom ชุมชนแหล่งความรู้ทาง Technical Analysis

4.8 คะแนนเฉลี่ย

718 รีวิว

2 คอร์ส