กัญญมล ดีเลิศไพบูลย์ (ครูพี่แจง) cover photo
กัญญมล ดีเลิศไพบูลย์ (ครูพี่แจง)
กัญญมล ดีเลิศไพบูลย์ (ครูพี่แจง)
โค้ชและวิทยากร ด้านการพัฒนาภาพลักษณ์และขยายขีดความสามารถ ของผู้บริหาและบุคลากรในองค์การมากกว่า 10 ปี
ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษและฝึกอบรม Special Event & Training Manager วิทยากรพิเศษสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส (John Robert Powers) วิทยากรหลักสูตรทักษะการสร้างสัมพันธ์และการสื่อสาร วิทยากรอบรมบุคลิกภาพและการบริการให้กับองค์กรทุกภาคส่วน Make up Artist ดูแลศิลปินค่าย GMM Grammy Make up Artist ดูแลศิลปินประจำนิตยสาร Kazz วิทยากรพิเศษศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษและฝึกอบรม Special Event & Training Manager
  - วิทยากรพิเศษสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส (John Robert Powers)
  - วิทยากรหลักสูตรทักษะการสร้างสัมพันธ์และการสื่อสาร
  - วิทยากรอบรมบุคลิกภาพและการบริการให้กับองค์กรทุกภาคส่วน
  - Make up Artist ดูแลศิลปินค่าย GMM Grammy
  - Make up Artist ดูแลศิลปินประจำนิตยสาร Kazz
  - วิทยากรพิเศษศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส