นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ cover photo
นิเวศน์ กันไทยราษฎร์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

3 คอร์ส

นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
วิทยากร พิธีกร นักเขียน มืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 30 ปี
นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ เป็นนักเขียน และคอลัมนิสต์ในนิตยสารหลายฉบับ เป็นวิทยากรเพิ่มมูลค่าพัฒนากำลังใจ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นพิธีกรทั้งงานบันเทิง และงานพิธีการเป็นนักแสดงสมัครเล่น ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษา และออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากร พิธีกร นักเขียน ประสบการณ์กว่า 30 ปี
    - เจ้าของหนังสือเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร การพูดในที่สาธารณะ หลายเล่ม อาทิ อยาก 'เป็นพิธีกรดัง ฟังทางนี้ และ 'พูด ให้ดีเป็นพิธีกรให้เก่ง'
    - วิทยากรสอนด้านการพูดและการพัฒนาตัวเองให้แก่บริษัทชั้นนำหลายแห่ง

4.2 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

3 คอร์ส