ชญานิศ จิตรีปลื้ม (นิก) cover photo
ชญานิศ จิตรีปลื้ม (นิก)
ชญานิศ จิตรีปลื้ม (นิก)
ที่ปรึกษาด้านการกลยุทธ์ตลาดออนไลน์ ประสบการณ์กว่า 10 ปี เจ้าของบริษัท Unicronet Agency เด่นด้าน Performance Marketing เจ้าของแฟนเพจ "Right Lane Academy"
จากนักการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญด้าน การวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ , Performance Marketing , การทำการตลาดแบบ O2O อีกทั้งยังผ่านการอบรมการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อ SMEs จาก สสว. และได้ใบรับรอง Official Google Partner จาก Google Inc. ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมา จึงผันตัวสู่เจ้าของบริษัท Unicronet Agency ที่ให้บริการแบบ Full Service Digital Agency โดยมีจุดเด่นด้าน Performance Marketing ดูแลลูกค้าชั้นนำกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และบริษัทเอกชนต่างๆ ให้เป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษด้านการตลาดออนไลน์ จนกระทั่งได้เริ่มต้นทำแฟนเพจ "Right Lane Academy" เพื่อไว้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักการตลาด หรือเจ้าของกิจการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดออนไลน์ต่อไป

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ด้านการตลาดกว่า 10 ปี โดยมีจุดเด่นด้าน Performance Marketing Strategy
    - เจ้าของบริษัท Unicronet (Full Service Digital Agency) ดูแลลูกค้าชั้นนำมากกว่า 500 Campaign
    - ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษให้กับบริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
    - เจ้าของแฟนเพจ "Right Lane Academy" สอนการตลาดออนไลน์

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส