ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ cover photo
ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

46 รีวิว

9 คอร์ส

ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ
วิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กูรูด้านบริการ / ลูกค้า ที่ปรึกษา / วิทยากร SCG / ปตท. / King Power / LPN / ธนาคารกรุงศรี / ททท. และองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 องค์กร ประวัติวิทยากร - ที่ปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Kingpower พฤกษา LPN Ananda ททท. - วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กร มากกว่า 1,000 องค์กร - ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด - ที่ปรึกษาธุรกิจ องค์กร และบุคลากร ในองค์กรรัฐและเอกชน - การบริหารคุณภาพบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิซ จำกัด (มหาชน) (AIS) - วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - Certificated Young Digital CEO #1 - Digital Economy Promotion Agency (DEPA) - Certificated Development Administrator in Digital Era by National Institute Development and Administrative (NIDA) (DAD #3) & Best Student Award - Certificate Institute of security psychology, National Defense Studies Institute. Thai Armed Forces Headquarters (ISP NDSI RTARF) Class. no. 117 - Certificated Multicountry Observational Study Mission on Customer Relationship Management (CRM) / SEOUL KOREA by Asian Productivity พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล - Certificated Consultant - Japan Productivity Center, Tokyo Japan Certificated Consultant - Asian Productivity Organization, Tokyo Japan - ผู้แต่งหนังสือด้านการบริการที่เป็นเลิศ 9 เล่ม เช่น คัมภีร์ COACH ธุรกิจ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

  ประวัติโดยย่อ
  - กูรูด้านบริการลูกค้า ที่ปรึกษา และวิทยากรองค์กรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำกว่า 1,000 องค์กร
  - ปริญญาโท วิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการนันทนาการ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Kingpower พฤกษา LPN Ananda ททท.
  - วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กร มากกว่า 1,000 องค์กร
  - ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
  - ที่ปรึกษาธุรกิจ องค์กร และบุคลากร ในองค์กรรัฐและเอกชน
  - การบริหารคุณภาพบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิซ จำกัด (มหาชน) (AIS)
  - วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  - Certificated Young Digital CEO #1 - Digital Economy Promotion Agency (DEPA)
  - Certificated Development Administrator in Digital Era by National Institute Development and
  - Administrative (NIDA) (DAD #3) & Best Student Award
  - Certificate Institute of security psychology, National Defense Studies Institute. Thai Armed Forces Headquarters (ISP NDSI RTARF) Class. no. 117
  - Certificated Multicountry Observational Study Mission on Customer Relationship Management (CRM) / SEOUL KOREA by Asian Productivity พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล
  - Certificated Consultant - Japan Productivity Center, Tokyo Japan Certificated Consultant - Asian Productivity Organization, Tokyo Japan
  - ผู้แต่งหนังสือด้านการบริการที่เป็นเลิศ 9 เล่ม เช่น คัมภีร์ COACH ธุรกิจ เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

4.4 คะแนนเฉลี่ย

46 รีวิว

9 คอร์ส