ณัชฐเศรษฐ์ วันชัยชนะ cover photo
ณัชฐเศรษฐ์ วันชัยชนะ
ณัชฐเศรษฐ์ วันชัยชนะ
ช่างภาพสต๊อกโฟโต้มืออาชีพ มานานกว่า 6 ปี
จบการศึกษาทางด้าน IT ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเริ่มทำขายภาพออนไลน์ตอนศึกษาอยู่ประมาณชั้นปีที่ 3 หลังจากเรียนจบได้มีโอกาสทำงานเป็นกราฟฟิคดีไซน์ ที่โรงแรมแห่งหนึ่งพร้อมกับทำขายภาพออนไลน์ควบคู่ไปด้วย จากนั้นได้ตัดสินใจลาออก เนื่องจากรายได้จากการขายภาพมากกว่าเงินเดือนถึง 2 เท่า ในปัจจุบันทำอาชีพนี้มา 6 ปี มีรายได้เฉลี่ย 6 หลักต่อเดือน และเคยจัดคอร์สเรียนสอนการขายภาพออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาฟรี

    ประวัติโดยย่อ
    - เริ่มทำขายภาพออนไลน์ตอนศึกษาอยู่ประมาณชั้นปีที่ 3
    - ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ เนื่องจากรายได้จากการขายภาพมากกว่าเงินเดือนถึง 2 เท่า
    - ปัจจุบันทำอาชีพนี้มา 6 ปี มีรายได้เฉลี่ย 6 หลักต่อเดือน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส