ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์ (อ.ฟิวส์) cover photo
ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์ (อ.ฟิวส์)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์ (อ.ฟิวส์)
นักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner)

  ประวัติโดยย่อ
  - นักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner)
  - อาจารย์ผู้มีประสบการณ์การติวสอนวิชาการเงินมากกว่า 10 ปี
  - วิทยากรอบรมติวใบอนุญาตทางการเงินต่างๆ เช่น IC และ CFP ให้แก่สถาบันการเงินชั้นนำ
  - ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน อบรมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนลงทุน วางแผนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนประกัน และวางแผนมรดก ให้แก่พนักงานของสถาบันการเงินชั้นนำ
  - นักลงทุนในตลาดทุน (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน และตราสารอนุพันธ์)
  - อดีตวาณิชธนกิจ จากสถาบันการเงินชั้นนำ
  - อดีตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากสถาบันการเงินชั้นนำ

4.9 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส