วรรณชลี โนริยา cover photo
วรรณชลี โนริยา
วรรณชลี โนริยา
ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านชีวิตนักกีฬา เจ้าของแฟนเพจ "Drvow Sports Expert"

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการกีฬา
  - ผู้ให้คำปรึกษาด้านโค้ชชีวิตนักกีฬา
  - เจ้าของเพจ Drvow Sports Expert
  - ผู้เขียนหนังสือ "ธุรกิจเอเย่นต์นักกีฬา"
  - ผู้เขียนหนังสือ "ความท้าทายการเป็นเอเย่นต์นักกีฬา"
  - ผู้เขียน E-book "ใช้กีฬา หาเงินล้าน"
  - ผู้เขียน E-book "21 เทคนิคลงทุนลูกเล่นกีฬา"
  - ผู้เขียน E-book "21 เทคนิคพิชิตเส้นชัย"

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส