ชมพูนุท พานิชกุล (ชมพู่) cover photo
ชมพูนุท พานิชกุล (ชมพู่)
ชมพูนุท พานิชกุล (ชมพู่)
Branding Marketer


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ที่นำสารจากฝั่ง Branding มาแปลงเป็นงานฝั่ง Marketing เพื่อสร้างให้เกิดผลลัพธ์และสร้างผลกำไรให้ธุรกิจ