ชมพูนุท พานิชกุล (ชมพู่) cover photo
ชมพูนุท พานิชกุล (ชมพู่)
ชมพูนุท พานิชกุล (ชมพู่)
Branding Marketer

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ที่นำสารจากฝั่ง Branding มาแปลงเป็นงานฝั่ง Marketing เพื่อสร้างให้เกิดผลลัพธ์และสร้างผลกำไรให้ธุรกิจ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส