สุธาทร สุทธิสนธิ์ cover photo
สุธาทร สุทธิสนธิ์
สุธาทร สุทธิสนธิ์
กูรูด้าน Digital Marketing ประจำรายการ Startup เสี่ยยุคใหม่ ทางช่อง Nation TV


    ประวัติโดยย่อ
    - กูรูด้าน Digital Marketing ประจำรายการ Startup เสี่ยยุคใหม่ ทางช่อง Nation TV