ภาณุพงศ์ ซุ้นสุวรรณ cover photo
ภาณุพงศ์ ซุ้นสุวรรณ
ภาณุพงศ์ ซุ้นสุวรรณ
Trader ที่มีประสบการณ์การเทรดมากกว่า 6 ปี และเป็นนักเทรดกองทุน MyForexFunds
Trader ที่มีประสบการณ์การเทรดมากกว่า 6 ปี และเป็นนักเทรดกองทุน MyForexFunds ศึกษาหาความรู้ข้อผิดพลาดและตกผลึกมาเป็นระบบของตัวเอง ที่สามารถนำไปใช้สอบกองทุน และสามารถเทรดเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ต่ำและสร้างผลตอบแทนสูงได้

    ประวัติโดยย่อ
    - Trader ที่มีประสบการณ์การเทรดมากกว่า 6 ปี
    - เป็นนักเทรดกองทุน MyForexFunds
    - ศึกษาหาความรู้ข้อผิดพลาดและตกผลึกมาเป็นระบบของตัวเอง ที่สามารถนำไปใช้สอบกองทุนและสามารถเทรดเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ต่ำและสร้างผลตอบแทนสูงได้
    - myfxbook ของผู้สอนสามารถดูได้ที่ https://www.myfxbook.com/members/JeedJaadRoleplay/momentumtradefx-pp/10206069

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส