ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง cover photo
ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

28 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง
ผู้เชี่ยวชาญในการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี กฎหมาย การตลาด และการจัดการเพื่อสร้างประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชี่ยวชาญในการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี กฎหมาย การตลาด และการจัดการเพื่อสร้างประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ
  - ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  - เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ และ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับองค์กรและสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
  - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ University of South Australia
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Arlington และกฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.7 คะแนนเฉลี่ย

28 รีวิว

1 คอร์ส