กรณ์กวินท์ พีระเดชไพศาล cover photo
กรณ์กวินท์ พีระเดชไพศาล
กรณ์กวินท์ พีระเดชไพศาล
นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Prop2morrow


    ประวัติโดยย่อ
    - นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
    - หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Prop2morrow
    - เจ้าของแฟนเพจ "นอนนับเงิน ด้วยอสังหา"