เมธี ปทุมาสูตร cover photo
เมธี ปทุมาสูตร
เมธี ปทุมาสูตร
ผู้ก่อตั้ง www.knowcad.com เว็บบอร์ดให้ความรู้สำหรับคนเขียนแบบ


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้ง www.knowcad.com เว็บบอร์ดให้ความรู้สำหรับคนเขียนแบบ
    - ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : KnowCAD